Účastnický poplatek

  • činí pro jednoho účastníka:
  • nečlen SKČR
  • člen SKČR
  • přednášející nečlen SKČR
  • přednášející člen SKČR
  • Vložné od 1.4.
  • 7 500 Kč/310 EUR
  • 4 900 Kč
  • 5 900 Kč/250 EUR
  • 3 900 Kč

Tento poplatek zahrnuje DPH, náklady spojené s organizací konference a vydáním sborníku přednášek v tištěné i elektronické podobě, společné stravování a občerstvení během jednání a náklady na společenský večer.

Účastnický poplatek uhraďte prostřednictvím příkazu k úhradě ve prospěch účtu: 54835011/0100
Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší organizace,
konstantní symbol 308
Naše IČ: 00537616 DIČ: CZ00537616
Na provedenou platbu Vám vystavíme daňový doklad.

Údaje pro platbu ze zahraničí
IBAN: CZ6201000001311503340247
SWIFT: KOMBCZPP
Adresa banky: Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1

Pokud se přihlášenému účastníkovi vyskytnou překážky bránící v účasti na konferenci, může vyslat náhradníka. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník však bude zaslán.