Účastnický poplatek

 • činí pro jednoho účastníka:
 • nečlen SKČR
 • člen SKČR
 • přednášející nečlen SKČR
 • přednášející člen SKČR
 • Vložné do 31.3.
 • 6 900 Kč
 • 4 300 Kč
 • 5 300 Kč
 • 3 300 Kč
 • Vložné od 1.4.
 • 7 500 Kč
 • 4 900 Kč
 • 5 900 Kč
 • 3 900 Kč

Tento poplatek zahrnuje DPH, náklady spojené s organizací konference a vydáním sborníku přednášek v tištěné i elektronické podobě, společné stravování a občerstvení během jednání a náklady na společenský večer.

Účastnický poplatek uhraďte prostřednictvím příkazu k úhradě ve prospěch účtu: 54835011/0100
Jako variabilní symbol uveďte IČ vaší organizace,
konstantní symbol 308
Naše IČ: 00537616 DIČ: CZ00537616
Na provedenou platbu Vám vystavíme daňový doklad.

Údaje pro platbu ze zahraničí
IBAN: CZ6201000001311503340247
SWIFT: KOMBCZPP
Adresa banky: Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1

Pokud se přihlášenému účastníkovi vyskytnou překážky bránící v účasti na konferenci, může vyslat náhradníka. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník však bude zaslán.