Zaměření konference

Svaz kováren ČR, pokračuje v tradici pravidelného setkávání pracovníků českého kovárenského průmyslu a pracovníků navazujících oborů.

Pro Českou republiku, zemi s druhým největším podílem průmyslu v EU, je naplňování Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Deal) velmi náročnou výzvou. Z tohoto důvodu bude 14. Kovárenská konference zaměřena zejména na následující témata:

 • Udržitelný rozvoj kovárenství – výzvy v rámci Green Deal – energetika v kovárnách, postupy šetrné k životnímu prostředí, energetické nebo materiálové účinnosti, snižování CO2 a recyklačních iniciativ, uhlíková stopa, ESG reporting.
 • Robotizace, digitalizace a umělá inteligence v kování – problematika integrace digitálních technologií, analýzy dat, umělé inteligence a strojového učení v procesech kování za účelem zvýšení produktivity, kontroly kvality a prediktivní
  údržby.
 • Technologie kování v nové mobilitě – technologie kování s vazbou na vývoj nových řešení mobility, jako jsou elektrická vozidla a systémy autonomního řízení.
 • Stroje a zařízení pro kovárny, zkušebnictví

Firmám nabízíme možnost využít konferenci k prezentaci své činnosti, služeb a produktů formou komerční přednášky, posteru, inzerátu ve sborníku nebo zařazením jejich prospektů a reklamních předmětů mezi materiály konference.

Součástí nabídky je možnost exkluzivního zlatého, stříbrného a bronzového sponzorství.

Rámcový program konference

 • 13.5.2024

  18:00 – 22:00
  Ubytování pro zájemce

 • 14.5.2024

  55.VH SKČR (pouze členové SKČR)

  9:30 – 10:00
  Prezence účastníků 55. VH SKČR

  10:00 – 12:00
  55. Valná hromada SKČR

  12:00 – 13:00
  Společný oběd

  13:00 – 14:00
  Prezence účastníků 14. KK

  14:00 – 14:10
  Zahájení

  14:10 – 18:00
  Jednání konference

  19:00
  Společenský večer

 • 15.5.2024

  8:30 – 13:00
  Jednání konference

  13:00 – 14:00
  Oběd